Какво е разстоянието от Земята...

- Какво е разстоянието от Земята до Луната?
- Колкото от Луната до Земята.