Много жени биха забогатели, ако можеха...

Много жени биха забогатели, ако можеха да продадат като ловни трофеи рогата на мъжете си.