Какъв красив залез… - тихо...

- Какъв красив залез… - тихо промълви той. - И тоя пясък в г*за… - помисли си тя.
Една мъдрост на индианците от Дакота гласи:
Когато забележиш, че яздиш умрял кон, слез от него.
Но в професионалния живот се опитваме да разработваме често други стратегии за действие.
Например:
... снабдяваме се с по-як камшик!!!
... сменяме ездача!!!
... казваме, че винаги сме яздили този кон!!!
... създаваме работна група, за да анализира коня!!!
... посещаваме други места, за да видим как яздят там умрели коне!!!
... повишаваме стандартите за качество за яздене на умрели коне!!!
... повишаваме стандартите за качество за яздене на умрели коне!!!
... създаваме Task-Force, за да съживи коня!!!
... плащаме на хора от чужбина, които уж можели да яздят умрели коне!!!
... включваме обучителен модул, за да се научим да яздим по-добре!!!
... правим сравнение между различни умрели коне!!!
... променяме критериите, които определят кога един кон е умрял!!!
... впрягаме много умрели коне заедно, за да станем по-бързи!!!
... обясняваме: Никой кон не може да е толкова умрял, че да не може повече да го яздим!!!
... правим проучване, за да видим има ли по-добри и по-евтини умрели коне!!!
... обясняваме, че нашият кон е по-добре, по-бързо и по-евтино умрял, отколкото други коне!!!
... създаваме група по качеството, за да се намери приложение на умрелите коне!!!
... откриваме независимо разходно перо за умрели коне!!!
... увеличаваме сферата на отговорнос = F!!!
Един ден Исус, Мойсей и един старец излезли да поиграят голф.
Игрището било между две редици високи дървета и с малко езерце, разположено точно преди затревената площ с дупката.
Играта започнал Мойсей. Ударът му обаче излязъл малко къс, топката паднала и се затъркаляла по земята към целта, но на пътя й било езерцето. Махнал Мойсей с ръце и водите на езерцето се разделили, пропускайки топката, която спряла на десетина сантиметра от дупката.
Втори бил Исус. Замахнал той, топката полетяла, но ударът пак бил къс - топката щяла да падне точно в средата на езерцето. Махнал Исус с ръце, топката ударила повърхността на водата и продължила да се търкаля по нея, като по сухо. После слязла на тревата и стигнала на два пръста от дупката.
Последен бил старецът. Ударил, но на половината полет топката се ударила в клоните на едно дърво и се заклещила там. Неочаквано земетресение разклатило дървото и топката паднала, но право в езерото.
Започнала да потъва, но една риба я захапала и изплувала на повърхността. Към нея се спуснала птица, грабнала я в ноктите си и полетяла. Едва размахала криле и от небето проблеснала мълния, която направила и птицата, и рибата на пепел, а топката невредима паднала право в дупката.
Мойсей не издържал, хврълил стика си, и се обрърнал към Исус:
- Да знаеш, не искам да играя повече голф с баща ти!