Две деца стоели в чакалнята в...

Две деца стоели в чакалнята в поликлиниката. Едно от тях плачело много силно.
- Защо плачеш?
- Взеха ми кръв преди малко.
- Страх ли те беше?
- Не. За да ми вземат кръв ме убодаха с една остра игла по пръста.
Второто дете се разплакало. Първото се учудило.
- А ти защо плачеш?
- На мен ще ми взимат урина!