Носи той чорапи бели, не са прани...

Носи той чорапи бели,
не са прани три недели,
нейде, ако ги остави,
те ще си останат прави!