На опашката: - Извинете, може ли да...

На опашката:
- Извинете, може ли да мина най-отпред да попитам нещо?
- Какво ще питаш, бе келеш, това е банкомат...