Никога не е късно да удариш...

Никога не е късно да удариш един малък ром!