Какво трябва да бъде изобразено...

- Какво трябва да бъде изобразено на герба на Съветския съюз?
- Купидон.
- Защо?
- Защото Съветският съюз е като бог Купидон – гол като тояга, но въоръжен до зъби и вечно досаждащ със своята любов.