– Тате, нали каза че трябва...

– Тате, нали каза че трябва да тръгна на училище с ентусиазъм и добро настроение?!
– Да, точно така , сине.
– Значи... няма да ми се караш, че разлях кафето ти??!
– Добре де, няма.
– Върху лаптопа ти...