Ако ме изберете за кмет или...

Ако ме изберете за кмет или поне общински съветник, обещавам да върна лятото... по някое време!