Съобщение: Гражданинът, който търси виновника за своите...

Съобщение:
Гражданинът, който търси виновника за своите беди, моля, спешно да се обърне към най-близкото огледало!
Повтарям - най-близкото огледало!