Пенисът написал молба: Моля да увеличите...

Пенисът написал молба: Моля да увеличите работната ми заплата по следните причини:
- Занимавам се с физически труд
- Работя на дълбочина
- В работата се хвърлям с главата напред
- Не ми се плаща за работа през празниците
- Работя в обстановка с неблагоприятен климат
- Работната ми среда е с повишена температура
- Работното ми място е силно затъмнено и липсва каквато и да е вентилация
- Работата ми е свързана с непрекъснат риск от професионални заболявания.
Отговор от Ръководството:
След разглеждане на Вашата молба и внимателно изучаване на арументите Ви, администрацията реши да отхвърли претенцията Ви със следните мотиви:
- Вие не работите пълен осемчасов работен ден
- Вие заспивате на работа
- Не винаги изпълнявате указанията на ръководството
- Понякога влизате в непредназначени за вас помещения
- След работа оставяте работното място непочистено
- Не спазвате инструкциите по техника на безопастност (напр. не обичате да ползвате предназначеното за Вас защитно облекло)
- Излизате в оставка преди достигане на пенсионна възраст
- Не обичате да работите две смени подред
- Често напускате работното място, преди да сте изпълнили нормата
И ако всичко казано дотук Ви е малко, длъжни сме да ви съобщим, че нееднократно сте забелязван да влизате и излизате от работното място, носейки две чанти с неизвестно съдържание.