Адолфчо, ставай! Първата световна война...

- Адолфчо, ставай! Първата световна война започна!
- Мамооо, аз съм за втората...