Преподавателят: - Събудете колегата до...

Преподавателят:
- Събудете колегата до вас.
Студентът:
- Вие го събудете, професоре, вие го приспахте.