А. Перес: - Надеждата е последната утайка...

А. Перес:
- Надеждата е последната утайка, която изпиваме от дъното на горчивата чаша.