Кръстих си го Драго. Много ми...

Кръстих си го Драго. Много ми е драго, като видя хубава жена да ѝ кажа:
- Драго ми става!
Откъде идват децата (Cyberpunk edition)
Действието се развива в наши дни. Момченце пита баща си:
- Тате, а аз откъде съм се взел?
- Е, добре, рано или късно все щяхме да стигнем до този въпрос, така че - слушай. Твоят татко (т.е. аз) се запозна с твоята майка в чата. После мама и татко се срещнаха в един Интернет-клуб и там на мама изведнъж й се прииска да направи няколко DOWNLOAD-а с татковия ти JOYSTICK. След това, когато татко ти вече беше готов да UPLOAD-ва, изведнъж забелязахме, че нямаме инсталиран FIREWALL, но за съжаление вече беше прекалено късно да се натискат CANCEL или ESC, а пък диалогът "Are you sure you want to start the download?" го бяхме изключили още преди това в TOOLS|OPTIONS. Антивирусната програма на мама не беше UPDATE-вана отдавна и затова не забелязахме, че заедно с DOWNLOAD-а сме заразили мама с W32.Blaster.Worm. Накратко натиснахме бутона ENTER и на мама и се показа един диалог "Download started. 9 months left."
Офицери решават важен въпрос
Въпросът е колко бутилки водка да се вземат за утрешния пикник?
Полковникът:
- Вашите предложения, господин лейтенант.
- Предлагам да вземем по осем бутилки на човек.
- Е, вие сте млад, може би не си спомняте, че преди две години ние взехме по осем бутилки на човек и какъв беше резултата? Изгубихме си автобуса! Не, не става. Вашите предложения, господин капитан.
- Седем бутилки на човек.
- Вие служите при нас малко по-отдавна и би трябвало да си спомните, че преди четири години ние бяхме взели по седем бутилки на човек и какъв беше резултата? Изгубихме радиста! Не става. Вашите предложения, господин майор.
- Шест бутилки водка на човек.
- Е, това вече е непростимо! Вие сте длъжен да си спомняте какво се случи преди три години, когато взехме по шест бутилки. Какво стана? Изгубихме си въдиците, ето какво стана... Не, господа, чуйте моето предложение. Взимаме по десет бутилки водка на човек. Въдици не взимаме, радиста не взимаме и не излизаме от автобуса.