Само българин може да разбере смисъла...

Само българин може да разбере смисъла на следния набор от букви:
- ШТБВГЗПДРС...