Хартията всичко търпи... питайте особено тоалетната!...

Хартията всичко търпи... питайте особено тоалетната!