Владимир Расате: - Симеоне, къде е татко? Симеон...

Владимир Расате:
- Симеоне, къде е татко?
Симеон:
- Ей там, ще ти извади очите.