От ЗАВИСТ хората стареят. От ЗЛОБА...

От ЗАВИСТ хората стареят. От ЗЛОБА оглупяват, a от ОБИЧ младеят!