Ако видите в болницата бягащ психиатър...

Ако видите в болницата бягащ психиатър, постарайте се да не изоставате от него!