Надпис пред вратата на газовата камера...

Надпис пред вратата на газовата камера:
- "Внимателно, стъпало!"