Скъпи, Какво да ти донеса...

- Скъпи, Какво да ти донеса от Италия?
- Нещо ефективно против това, което ми донесе от Франция...