Иванчо, - пита учителката със...

- Иванчо, - пита учителката със сарказъм, - би ли ми обяснил, как така съчинението ти съвпада дума по по дума със съчинението на брат ти от миналата година?
- Какво е странно, госпожо? Нали имаме една и съща майка.