Когато мутрата пое държавата, рекетът стана...

Когато мутрата пое държавата, рекетът стана държавна политика.
Това е една хубава смешка, но защо ли на големите бизнесмени в България тя не им е никак смешна?!