Колкото повече продуцентите правя с*кс, толкова...

Колкото повече продуцентите правя с*кс, толкова повече се появяват нови певици.