Знаете ли по какво умния човек...

Знаете ли по какво умния човек се отличава от глупавия?
Умният човек вече знае отговора на този въпрос, а глупавият задължително ще поиска да разбере.