Охх, сестро... пак съм бременна!...

- Охх, сестро... пак съм бременна! Явно, има нещо във въздуха...
- Мхм, краката ти!