Чедо, отдека е невестата ти...

- Чедо, отдека е невестата ти?
- От инстаграм е, бабо.
- Тава Якорудско ле е?