Що си дошла, ма? - Да...

- Що си дошла, ма?
- Да те прибера от кръчмата, пияницо!
- Ай зимай ма и са махай!