Човек се учи, докато е жив...

Човек се учи, докато е жив. Само българинът си знае всичко по рождение...