Като отидох на новата работа...

- Като отидох на новата работа, бързо отучих колегите, да ме молят да ги закарам. - Как? - Приближаваме се към светофара, а аз питам какъв цвят свети. След малко пак така и сега вече никой не иска да го карам…