Госпожо, дъщеря ви ходи ли...

- Госпожо, дъщеря ви ходи ли по дискотеки, насам-натам?
- НЕ, ходи на манастири.