В един горещ летен ден тръгнах...

В един горещ летен ден тръгнах към ручея, да се напия. Не стигнах до него, напих се преди това...