Върви мъж, а насреща му жена...

Върви мъж, а насреща му жена с голям, но висящ до пъпа бюст. Мъжът въздъхнал и казал:
- Ех, такива ц*ци трябва на гърдите да се носят.