Да слушаш, кимаш и доливаш също...

Да слушаш, кимаш и доливаш също е разговор.