Днес, на улицата, видях по-особена лента...

Днес, на улицата, видях по-особена лента на челото на момиче. Погледнах по-близо... майко мила! Вежди!