Купих си пиано. Питам се...

- Купих си пиано. Питам се чий бюст да поставя върху него - нa Брамс или на Бетовен?
- На Бетовен. Той е бил глух.