Не съм преял по празниците. Просто...

Не съм преял по празниците. Просто корема ми е временно 3D!