– Скъпа, може ли да прочета...

– Скъпа, може ли да прочета SMS-те, които току що получи?
– Защо?
– Ти пък си много любопитна!
Я сакам да знам мое ли да се напише програма, дека сабале да ме сабуди у 7 часо, да ме нарани, да ме изчишка, изака, после да ме наруча убаво, та да деяним цел ден. После като сам наручан, програмата да напои говедата, дека гледам за млеко и за тъмъзлък - они са у кошарата.
Май требе и цикъл да се тури, оти иам и свинье, програмата да ги нарани с леп - я зиам църн типов, послека програмата да изкара овците да ги напасе, додека я щрапам връз клавиатурата и емитирам дейност, ама нали сам гявол и они
шефовете не моат а разберат кво чиним я цел ден пред компуторо. После програма, незнам май масив требе, да нарани кокошките, в моменто коги програмата праи тека да се ранат кокошките па с църн леп, на свиньето да се изринат лайната, а па в моменто кога програмата праи тека, че говедата да се измозат, я да посегам кам дисайгите сос сиреньето и лебо да отфаждам у офисо, та да емитирам дейност и точно кога си обувам опинците, програмата вече да извести, че сичката стока е наранена, та я да отфаждам с кеф на работа. Кой ми напише такава програма, веднъга му давам 5000 лева, едно говедо опечено, 3-4 овци на чорба, 6 свинье турени у буркани за зимаска и осум кокошки с дваесе и осум яйца. И накраю, ако мое да се напише такава програма да ми се обясни алгоритамо, а ако не мое, да ми се обясни оти не мое.