Един полицай постъпил на работа в...

Един полицай постъпил на работа в транспортна полиция. В края на работното време началникът му го пита:
- Е, как мина деня?
- Добре. - отвърнал новоназначения. Само дето тия жепейци са много прости!
- Защо? - попитал шефа.
- Аз го питам: “Колко е часът?”, а той ми отговаря “Пет и пет”. Не каже направо десет…