Въпрос: Какво означава PnP? Отговор: Plug...

Въпрос: Какво означава PnP?
Отговор: Plug and Pray.