Беше такава рядка твар, че в...

Беше такава рядка твар, че в Ноевия ковчег пристигна сам.