Из рецептите за семейно благополучие. Ако вашата...

Из рецептите за семейно благополучие.
Ако вашата жена започне да ви изглежда непривлекатлена - заминете за няколко дни в Гърция, "полюбувайте" се на гъркините. След това отново ще се влюбите в жена си.