Съществува само един видеозапис на Бойко...

Съществува само един видеозапис на Бойко Борисов ядосан.
Този запис се продава от компанията Юнивърсал под името "Кошмари на Елм стрийт"