Народът почна толкова зле да живее...

Народът почна толкова зле да живее, че джебчиите им се налага не да пипнат просто в джоба, а да ровят из тях.