Една прос*итутка се хвали на друга...

Една прос*итутка се хвали на друга:

- Знаеш ли, че изкарах шофьорски курсове?

- Е и к'во? Аз ги изкарах още миналата година!

Първата се нервирала и попитала:

- Е, като си толкова отворена, я ми кажи как се казва това, където се сипва горивото?

- Резерватив!

- Не ма! Презервоар!