Искам да възстановят брифинга но да...

Искам да възстановят брифинга но да се води от Кобилкина!