Ще убия 240 депутата и...

- Ще убия 240 депутата и 1 куче!
- А, кучето - защо?
- Знаех си, че никой няма да пита за депутатите!