Въпрос: - По какво си приличат опашката...

Въпрос:
- По какво си приличат опашката на кучето и опашката пред някоя администрация?
Отговор:
- В основата на всяка опашка стои г*з!